XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Hang out – Krb


  • Nguyên buổi chiều phè phỡn… PHÊ
  • [pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE1ODQzNzk2NTYxNTkxMDczNjM2L2FsYnVtaWQvNTczNjQ0NTg5MTc1OTgxNjgxNz9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]