XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Angela Phương Trinh?

, Angela Phương Trinh?

 

Không biết bạn này là Nghệ sĩ của loại hình nào 😐