XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Sưu tầm

“Nàng tiên nâu” trong một tiệm hút thuốc phiện tại Hà Nội - 1915