My Diary

…mỗi ngày một ít thôi

SG mưa

December 20, 2015 // 0 Comments

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi cuối thu,đông về hè sang vội vàng quá Mưa từng đêm [...]

LMAO

March 29, 2015 // 0 Comments

After a long sunny Sunday, these meow make me laugh so hard   http://img-9gag-ftw.9cache.com/photo/aLPnVKW_460sv.mp4 [...]
1 2 3 4 9