My Diary

…mỗi ngày một ít thôi

27/04 – 10/05

April 28, 2012 // 4 Comments

từ hôm đi Phan thiết đến giờ thì giờ mới viết đc mấy dòng. tự thấy tội lỗi cho bản thân vì [...]
1 7 8 9