XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

My Diary

mỗi ngày một ít thôi

từ hôm đi Phan thiết đến giờ thì giờ mới viết đc mấy dòng. tự thấy tội lỗi cho bản...

                          Yesterday is history, Tomorrow is mystery. But Today is a gift, that...

17/04... mệt cả ngày =.= Sáng dậy 9h. gom hết đống quần áo mới giặt xong trong máy rồi chạy...

          Hôm nay, 12.32 a.m, trang ngocvuxxl.info chính thức lên sóng. Thật ra là đã bị chậm một ngày so...