Đơn thuốc Viêm họng

Xin chào, Tôi là XXL

  1. SDCEP 200-Overs, 200mg: Ngày 2 lần x 1 viên
  2. MEDROL – Upjoh, 16mg: Ngày 1 lần x 1 viên
  3. ACEMUC – Sanof, 200mg: Ngày 3 lần x 1 viên
  4. ZICET – DPTW, 2,5mg: Ngày 1 lần x 1 viên
  5. OMEZ – Dr. R, 20mg: Ngày 1 lần x 1 viên

Bình luận

Leave a comment

Your email address will not be published.
//This post has been viewed 804 times.

Bài viết gần đây