Hàm tự nhập STT Excel/Google Sheet

Xin chào, Tôi là XXL

Rảnh tay làm cái report rồi thắc mắc có cách nào để tự excel/google sheet điền cái cột STT cho mình không?

Sau một hồi suy nghĩ thì mình soạn ra được đoạn hàm này:

=IF(B2<>"";COUNTA($B$2:B2);"")

Nhập vào ô A2 nhé, sau đó dùng auto fill để copy vào toàn bộ cột A. Và đây là kết quả:

demo

Ưu điểm của cách làm này:

  • Nhập 1 lần vào ô B2 > Auto fill đến hết cột
  • Tự động bỏ qua nếu cột B tương ứng trống

Do đó các bạn sẽ không cần phải kiểm tra lại cột STT sau khi hoàn thành (nếu nhập tay thì bắt buộc phải xem lại) nữa.

File đây cho các bạn tự check nhé:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PhGhmY0fl_lSCCHFVgUwxzxUWA-7ntUtp380lBvmyZg/edit?usp=sharing

Bình luận

Leave a comment

Your email address will not be published.
//This post has been viewed 145 times.

Bài viết gần đây