XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

I’m not a hacker!

Chào mọi người. Lời đầu tiên xin giới thiệu chút về bản thân: 22 tuổi, sinh viên năm cuối của...