XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Kikata

"Standard web banner ad sizes" by NEXO Design, Nnemo - http://www.nexodesign.com/docs/standard_ad_sizes. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -...