XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Kikata

Tài khoản: [email protected] Mật khẩu: bkavgiare Nếu mật khẩu bị đổi vui lòng nhấn Quên mật khẩu, và check mail tại...

Q: If one says “Your thoughts are welcomed,” why does one respond to “Thank you” with “You’re welcome,” not “You’re...

"Standard web banner ad sizes" by NEXO Design, Nnemo - http://www.nexodesign.com/docs/standard_ad_sizes. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -...

'Hong Kong is not China': Artist's illustrations go viral A collection of illustrations created by a Hong Kong designer has...

- Không được đâu, chả có chút cảm giác gì hết, ta nói ổng một câu cho ổng đi luôn...