XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Kikata

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Đây là bài viết được Guy Kawasaki đăng trên blog vào năm 1995. Tuy nhiên, không giống như bao blog...

‎ --- windlord --- Mùa hè đến, tôi quyết định đi tìm việc làm thêm để tự trang trải cho...

Học Marketing rồi làm việc ở đâu? Nếu câu trả lời của bạn là "không biết" - có lẽ sẽ...

Ba người thầy vĩ đai Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa...

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives...