XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Kikata

Otaku (おたく; Hán-Việt: ngự trạch) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người lập dị, kì...

Author: Espen Brunborg Espen Brunborg is Head of Design at Primate, a web agency driven by an overwhelming passion for the web industry...

Tập trung về bên phải by Dũng Đặng on Friday, June 8, 2012 at 3:18am · Hôm trước tôi tìm được 1...