XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

  Tự nhiên thấy HN đẹp :"> nhẹ nhàng theo một kiểu nào đó mà chả biết nói sao cho...

          Hôm nay, 12.32 a.m, trang ngocvuxxl.info chính thức lên sóng. Thật ra là đã bị chậm một ngày so...