XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

          Hôm nay, 12.32 a.m, trang ngocvuxxl.info chính thức lên sóng. Thật ra là đã bị chậm một ngày so...