XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Trang hiển thị kết quả tìm kiếm (SERP) mới của Google nhìn xấu quá

, Trang hiển thị kết quả tìm kiếm (SERP) mới của Google nhìn xấu quá

Cá nhân vẫn thấy thích như trước kia hơn.